Erlandsson förstärker

Niklas Jonsson rekryteras till Erlandsson som ansvarig för Affärsutveckling och Finans.

Läs hela pressmeddelandet, klicka här.

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly