Erlandsson först med ny miljödiesel i personbilar

HVO 100 är ett fossilfritt miljöbränsle och ska fungera som ett substitut till diesel. Erlandsson Bygg AB har som första bolag i Sverige träffat avtal om att börja använda HVO 100 i sina personbilar och arbetsfordon.

 Erlandsson Bygg AB de första att använda drivmedlet HVO 100 i personbilar och lätta transportbilar, trots att bränslet inte är godkänt ännu för dessa fordon.
– Vi kan inte stå och vänta på tester, om det här drivmedlet fungerar är det jättebra och vi vet redan att det fungerar på bussar. Därför väljer vi att redan nu prova HVO 100 på person- och transportbilar, säger Markus Brink, vd och koncernchef för Erlandsson Bygg AB.

Bilder: http://www.erlandssonbygg.se/miljo/ErlandssonDiesel.zip
Film: http://www.erlandssonbygg.se/miljo/EBFILM.zip

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly