Erlandsson bygger K57 i Rosendal, Uppsala

Erlandsson har av Aros Bostad fått förtroendet att uppföra cirka 160 moderna topplägenheter i Uppsalas nya stadsdel Rosendal.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly