Erlandsson Bygg i Mitt

Med huvudkontoret i Norrköping täcker idag region Mitt Södermanland och Östergötland. Vi har även kontor i Katrineholm och Nyköping.

Broschyr Mitt
Läs vår broschyr!

Region Mitt är vår senaste satsning för att stärka vår position i Mälardalen samt att kunna erbjuda våra befintliga kunder i området en bättre och mer personlig service.

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly