PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Kommersiell
Region: Syd

På promenadavstånd i trädgårdsstaden.

Lindome har goda förutsättningar för att stärka sin småstadsidentitet. Då den regionala infrastrukturen och den lokala samhällsservicen redan är god, så ligger utvecklingspotentialen främst i förtätning av centrumbebyggelsen och förstärkning av den lokala kommunikationen, för ett mer tillgängligt och levande samhälle.

Vi menar att detta kan göras genom en tvådelad strategi: en promenad och en byggnad.

Vi föreslår att ett bostadshus med offentliga inslag byggs på den östra delen av dagens centrumparkering. Inordnad mellan parkering och stadspark, i direkt anslutning till både torg, parkering och busshållplats, är det ett utmärkt läge för att tydligare definiera centrum.

Genom att låta bostadshusen ha olika karaktär: punkthus, lamellhus och radhuslänga, så säkerställs god tillgång på ljus och luft till följd av husens varierande utbredning.

Utemiljön är av stor vikt för det goda livet i Lindome. Därför föreslår vi också en promenad, som stärker relationen mellan centrum och stationsområde, samtidigt som den lyfter fram närliggande gröna mötesplatser. Promenaden kan med fördel lyfta fram Lindomes rika hantverkshistoria, och hålls samman genom en pergolastruktur som även definierar centrumbebyggelsens gemensamma ytor.

Fastighetsbeteckning: Lindome 2:30.

- ca 7000 kvm bruttoyta (BTA).

- Närhet till samhällsservice och kollektivtrafik.

- Marktilldelning lämnades sommaren 2022.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Nord
Derome Tanumshede

Industrilokalen i Tanumshede är på 16000 kvadratmeter och här bygger Brixly AB nu en kaphall.

Läs mer
Göteborg
Bilhall Skoda, Mölndal

Nybyggnation av bilhall för Skoda på Arnerådsgatan 14 i Mölndal.

Läs mer
Nord
Laholmen Hotel & Restaurang

Om- och tillbyggnation av Laholmen Hotell & Restaurang i Strömstad.

Läs mer