CSR

Vi tar ansvar.

CSR (Corporate Social Responsibility)

Vi tror på att vara en lokal och ansvarsfull samhällsmedlem, byggpartner och arbetsgivare. Alla våra anställda tar del av och skriver under vår uppförandekod (”Code of Conduct”) som är en del av vårt interna skrift ”Blåboken”. Vår ambition är att också våra samarbetspartners ställer sig bakom innebörden av vårt varumärke och våra värderingar.

Vi strävar mot att ha en balans och representation som speglar samhället i stort. Vi vill arbeta för att utveckla vår bransch så att den tar ett allt större samhällsansvar. Det är bland annat därför vi samarbetar med Byggcheferna, Sveriges Byggindustrier och Europeiska Socialfonden (ESF).

Vi vill att alla människor, oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning eller identitet, ålder, religion eller funktionsnedsättning, alltid ska känna sig välkomna hos Brixly. Att vara det företaget, att försvara en sådan kultur är inget vi önskar av oss själva. Vi kräver det.

Vi tar och visar vårt ansvar för hur vi påverkar vår omgivning ur tre grundläggande perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Värderingar

Vi bygger för människor; hus och hem för barn och vuxna, familjer och företag, elever och äldre. Platser och miljöer där man kan leva och utvecklas och dit man alltid längtar. Det är för dem och deras framtid och trygghet vi finns till.

Vi är ett värderingsdrivet företag. Vårt varumärkeslöfte håller hållbarheten högt: Tillsammans skapar vi trygga och hållbara livsmiljöer att leva, bo och arbeta i. Vårt löfte, liksom vårt samhällsansvar, stöds i sin tur av vår värdegrund:

 

 

LAGANDA
Alla som arbetar på Brixly, vårt lag, bidrar till att arbeta hållbart med respekt för människor, djur och miljö.

ANSVAR
Vi tar ansvar för att att följa lagar och regler, göra aktiva val och arbeta säkert och långsiktigt så att vår påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

PERSONLIGHET
Vi är genuint engagerade i de samhällen i verkar och ger tillbaka till dem på så många sätt vi kan.

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly