CSR

Vi tar ansvar.

Vi bygger ett hållbart samhälle

Vi tror på att vara mycket mer än ett byggföretag. Vi vill vara den som tydligt och konkret bidrar till livskraftiga, attraktiva och trygga samhällen där människor, företag och verksamheter kan leva, utvecklas och frodas - på ett hållbart sätt.

Att ta ansvar för miljön, människor och framtida generationer är något vi på Brixly gjort sedan decennier. Det är ett ansvar och en uppgift som blir allt mer angelägen. Därför är vårt hållbarhetsarbete en av våra viktigaste prioriteringar, idag såväl som för framtiden.

Läs vår Hållbarhetsredovisning för 2019 här.

Värderingar

Vi bygger för människor; hus och hem för barn och vuxna, familjer och företag, elever och äldre. Platser och miljöer där man kan leva och utvecklas och dit man alltid längtar. Det är för dem och deras framtid och trygghet vi finns till.

Vi är ett värderingsdrivet företag. Vårt varumärkeslöfte håller hållbarheten högt: Tillsammans skapar vi trygga och hållbara livsmiljöer att leva, bo och arbeta i. Vårt löfte, liksom vårt samhällsansvar, stöds i sin tur av vår värdegrund:

 

 

LAGANDA
Alla som arbetar på Brixly, vårt lag, bidrar till att arbeta hållbart med respekt för människor, djur och miljö.

ANSVAR
Vi tar ansvar för att att följa lagar och regler, göra aktiva val och arbeta säkert och långsiktigt så att vår påverkan på miljön blir så liten som möjligt.

PERSONLIGHET
Vi är genuint engagerade i de samhällen i verkar och ger tillbaka till dem på så många sätt vi kan.

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly