CSR Västsverige

Brixly AB är sedan flera år medlemmar i CSR Västsverige som är

  • Sveriges största CSR-nätverk för privat, offentlig och idéburen sektor samt akademie
    Plattform för lärande, samverkan och erfarenhetsutbyte
  • Verkar för positiva synergier mellan affärer och samhällsansvar
  • Erbjuder relevant stöd och mötesplatser i många former
  • Stärker medlemmarnas förutsättningar att förstå och ta ansvar för sin påverkan på samhälle, miljö och människa
  • Är till för alla verksamheter – stora som små
  • Oberoende aktör, icke-vinstdrivande förening, medfinansierad av Västra Götalandsregionen

Vi är även en aktiv medlem i CSR forum som är Västsveriges största konferens inom CSR och den självklara plattformen för alla som arbetar med eller är intresserad av hållbarhet och ansvarstagande.

Läs mer på www.csrvastsverige.se

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly