“Bygget av Naturum Kosterhavets Nationalpark”

Bygget med Naturum vid Ekenäs, Sydkoster, har gått bra tack vare en mild vinter. Yttermåtten på byggnaden mäter totalt 700 kvadratmeter. En yta som bland annat kommer att fyllas med utställningar, klappakvarium, bildspel och filmer.

Läs mer här, Strömstads Tidning

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly