Bygger ut för närmare 400 miljoner kronor

Skövde Värmeverk AB har tecknat avtal med Erlandsson Bygg AB om byggande av Block 4 vid Värmekällan i Skövde, detta under förutsättning av Skövde Värmeverk erhåller miljötillstånd.

Läs mer här i Skövde Nyheter

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly