Rosa västen – En ny branschstandard

Vikten av att tydligt utmärka den person som har ansvaret eller mest information om en olycka har visat sig när Brixly haft räddningsövningar tillsammans med utryckningsenheterna.

Till följd av detta lade Brixly fram ett förslag om att utmärka den personen med en rosa räddningsväst och efter beslut hos Sveriges Byggindustrier har det blivit en godkänd standard.

Nu kan hela byggbranschen använda sig av den rosa västen.

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly