Rosa västen – En ny branschstandard

Vikten av att tydligt utmärka den person som har ansvaret eller mest information om en olycka har visat sig när Brixly haft räddningsövningar tillsammans med utryckningsenheterna.

Till följd av detta lade Brixly fram ett förslag om att utmärka den personen med en rosa räddningsväst och efter beslut hos Sveriges Byggindustrier har det blivit en godkänd standard.

Nu kan hela byggbranschen använda sig av den rosa västen.

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly